17 март 2011

ЕВРОЗОНАТА С НОВ ПАКТ, КАНИ И БЪЛГАРИЯ

И САРКОЗИ ПРОТИВ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА