05 януари 2012

"Еврото беше сбъркано още от самото начало"

Няма коментари: