01 март 2012

ПОЛША НЕ БЪРЗА С ЧЛЕНСТВОТО СИ В ЕВРОЗОНАТА

Няма коментари: